Informace pro dárce

Informace pro dárce

Informace pro dárce

Těší nás, že uvažujete o tom, že přispějete na dobrou věc a pomůžete s námi rozzářit o pár dětských úsměvů více. Věříme, že informace níže Vám pomohou k Vašemu rozhodnutí.

Jak darovat

Darovat finance na transparentní účet nadace BJP Foundation můžete prostřednictvím platební brány na tomto webu, kde si zvolíte částku nebo zadáte částku vlastní. Případně jej můžete zaslat prostřednictvím svého bankovnictví, ve kterém zadáte platební příkaz ve prospěch našeho dárcovského účtu vedeného u České spořitelny pod číslem 6177879329/0800.

Vážíme si darů jakékoliv výše, malé bojovníky můžete podporovat jednorázově nebo opakovaně. Stejně tak si můžete zvolit konkrétní příběh nebo přispět naší nadaci obecně - tyto finance rozdělujeme tam, kde jsou zrovna potřeba, často na činnosti, které pomohou v léčbě více dětí naráz.

Ať se rozhodnete pro kterýkoliv z výše uvedených postupů, prosíme, abyste vzali na vědomí, že náš dárcovský účet představuje transparentní účet, jehož fungování je spojeno se zveřejňováním osobních údajů dárců, zejména jejich jména, příjmení a případně též čísla bankovního účtu. Zasláním nadačního daru na náš dárcovský transparentní účet berete na vědomí, že v souvislosti s tímto darem dojde ke zveřejnění výše uvedených osobních údajů.

Kam peníze putují

Projekty, na které vybrané peníze posíláme, vybíráme na základě našich dlouholetých zkušeností, které do nadace přinesla především naše výkonná ředitelka. Spolupracujeme s řadou významných léčebných institucí, kterým pomáháme naplňovat jejich potřeby, díky kterým mohou poskytovat lepší péči nemocným dětem. Zároveň věnujeme část peněz, které se nám podaří vybrat, i konkrétním příběhům dětí - ty podporujeme například při nákupu drahé medikace, náročných rehabilitacích, v každodenním provozu. Tyto konkrétní příběhy se k nám dostávají z rukou našich garantů, odborných lékařů, díky nimž máme jistotu, že peníze na nadace putují skutečně tam, kde jsou potřeba.

Zároveň velmi silně apelujeme na minimalizování nákladů na provoz nadace tak, abychom naprostou většinu vybraných financí mohli rozdělit mezi nemocné děti.

Jak informujeme naše dárce

O činnosti naší nadace se dozvíte vždy na našem webu - jaké projekty jsme podpořili, kde se nám podařilo získat další finance nebo co plánujeme nového. Jednou ročně vydáváme výroční zprávu, kde shrnujeme uplynulý rok a souhrnně uvádíme vybrané dary a podpořené projekty. Samozřejmostí je možnost nahlédnout na náš transparentní účet pro představu o našich finančních tocích.

Daňová uznatelnost darů - potvrzení o přijetí daru

Dárcům, kteří mají zájem uplatnit si daňové zvýhodnění, rádi na požádání pošleme potvrzení o přijetí daru. Toto potvrzení nevystavujeme automaticky, ale na základě Vaší žádosti, kterou nám, prosím, pošlete na mail info@nadacebjp.cz. Potvrzení vystavujeme během ledna, nejpozději do poloviny února.

Jak si můžete dar daňově uplatnit:

Fyzické osoby
Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15 % ze základu daně.

Právnické osoby
Právnické osoby si mohou od základu daně sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů odečíst hodnotu darů, pokud činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % z již sníženého základu daně. Podle zákona o daních z příjmu tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

Darovací smlouva

Darovací smlouvy automaticky neuzavíráme pro každý dar, ale připravujeme je jen pro finančně objemnější dary tak, aby bylo darování pro naše dárce co nejvíce pohodlné. Darovací smlouvu nicméně rádi připravíme pro potřeby kteréhokoliv našeho dárce. V případě Vašeho zájmu nás tedy neváhejte kontaktovat na našem mailu pomaham@nadacebjp.cz a darovací smlouvu pro Vás rádi sami připravíme.

Co můžeme nabídnout našim dárcům

Vážíme si všech dárců, kteří se rozhodli podpořit děti v boji se zákeřnou nemocí. Víme, že pomáháte naprosto nezištně, rádi Vás potěšíme alespoň veřejným poděkováním za Váš dar.

Pro jednotlivce, kteří se rozhodli darovat veřejně, máme poděkování na našem webu, kde uvádíme jejich jméno a příjmení a i částku, kterou se rozhodli naši nadaci podpořit.

Firmám - dárcům připravíme medailonek na našem webu, kde dáváme prostor jejich propagaci, nechybí proklik na jejich firemní webové stránky.

Dárcům, kteří se rozhodli darovat významný objem financí, posíláme pozvánky na několik kulturních akcí, které s nadací připravujeme - prestižní benefiční koncerty vážné hudby, adventní koncert v Brně, sportovní utkání, případně na setkání s Jiřím BJP Procházkou.

Jejich logo je součástí našich propagačních materiálů, stejně jako dostávají prostor na našem webu.Velmi rádi zveme tyto dárce k osobnímu předání šeku konkrétním institucím nebo přímo konkrétním lidem, které společně podpoříme.

Vždy tak, aby vše bylo naprosto transparentní, konkrétní a důvěryhodné.

Máte dotazy?

Kontaktujte nás

Ať už máte nápad, jak podpořit naši nadaci, nebo nám chcete jen zanechat vzkaz, jsme tu rádi pro vás.