Poslání banner
BJP Foundation

Jsme tu proto, abychom pomáhali vážně nemocným dětem. Usnadnili jim a jejich rodičům těžké chvíle při diagnóze a průběhu nemoci.

Ať už prostřednictvím materiální pomoci, nebo odbornou edukací potřebnou pro zvládnutí nemoci, či vlídným slovem, pochopením nebo povzbuzením. Chceme, aby rodiny nebyly v těchto obzvláště náročných chvílích samy.

Bojujeme za nemocné děti

Díky práci pro Nadaci BJP foundation získáváme finanční prostředky na podporu jednotlivých příběhů nemocných dětí nebo projektů, které ovlivňují léčbu více malých pacientů. Věříme v konkrétní a transparentní pomoc. Jsme vděční také za mnoho nefinanční podpory, díky které můžeme rozdávat radost nebo šířit informace do míst, kde jsou nejvíce potřeba.
Poslání paragraf
Naší hlavní zásadou je transparentnost toku financí - naši dárci přesně vidí, na jaké projekty jsme peníze použili, dokonce jsou sami zváni k předání svých darů a mají možnost i dále sledovat, jak konkrétně pomohli. Striktně minimalizujeme náklady na provoz naší nadace tak, abychom dětem mohli věnovat opravdu maximum peněz.

Bojujme společně!

Máte dotazy?

Kontaktujte nás

Ať už máte nápad, jak podpořit naši nadaci, nebo nám chcete jen zanechat vzkaz, jsme tu rádi pro vás.